Dotacja na kapitał obrotowy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy CLAUDIE DESIGN SP. Z O.O. SP. K.

Cel projektu: zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności firmy w związku z trudnościami finansowymi zaistniałymi na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:

  • Utrzymanie działalności gospodarczej.

Wartość projektu ogółem: 336 538.92 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 336 538.92 PLN

Beneficjent: CLAUDIE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

www.mapadotacji.gov.pl