WRÓĆ

Projekty wspierane przez Unię Europejską

Wypromowanie marki CLAUDIE DESIGN na rynkach międzynarodowych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wypromowanie marki CLAUDIE DESIGN na rynkach międzynarodowych.

Cel projektu: promowanie produktów branży meblowej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 501 900.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 301 140.00 PLN

Beneficjent: CLAUDIE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

www.mapadotacji.gov.pl

Dotacja na kapitał obrotowy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy CLAUDIE DESIGN SP. Z O.O. SP. K.

Cel projektu: zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności firmy w związku z trudnościami finansowymi zaistniałymi na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:

  • Utrzymanie działalności gospodarczej.

Wartość projektu ogółem: 336 538.92 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 336 538.92 PLN

Beneficjent: CLAUDIE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

www.mapadotacji.gov.pl