WRÓĆ

Projekty wspierane przez Unię Europejską

Promocja innowacyjnej marki CLAUDIE DESIGN na rynkach zagranicznych

CLAUDIE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt

„Promocja innowacyjnej marki CLAUDIE DESIGN na rynkach zagranicznych”.

Tytuł projektu: Promocja innowacyjnej marki CLAUDIE DESIGN na rynkach zagranicznych.

Cel projektu: Promowanie innowacyjnej marki produktowej CLAUDIE DESIGN a oraz Marki Polskiej Gospodarki na zagranicznych rynkach zbytu

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Wartość projektu ogółem: 589 686.47 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 260 636.49 PLN

Beneficjent: CLAUDIE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

www.mapadotacji.gov.pl