Polityka prywatności serwisu claudie.pl

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) chcemy przekazać Państwu następujące informacje.

W pierwszej kolejności wskazujemy, że przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych jak również danych osobowych przez Państwa nam powierzonych, które traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Ponadto wskazujemy, że:

 1. Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy,
  adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail.
 2. Administratorami Państwa danych osobowych jest Claudie Design Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej 55.
 3. Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług, w tym w szczególności realizacji zawartych umów i/lub do podjęcia przez nas działań zmierzających do zawarcia takiej umowy, jak również w celu umożliwienia nam skontaktowania się z Państwem celem przedstawienia oferty naszych towarów, w tym nowości i promocji, a także zaproszenia na eventy biznesowe, w tym targi branżowe, w których będziemy uczestniczyli. Państwa dane nie są przekazywane do osób trzecich.
 4. Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz w celu określonym w udzielonej zgodzie na ich przetwarzanie tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b).
 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia nam zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
 6. Podanie nam przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i następnie wykonania łączącej nas z Państwem umowy. Powyższe nie dotyczy celu przetwarzania podanych nam danych osobowych, wskazanego w udzielonej nam zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jeżeli udzielili Państwo takiej zgody.
 7. W przypadku, gdyby mieliście Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przechowywania i przetwarzania przez nas Państw danych osobowych, w szczególności gdyby zdecydowali się Państwo
  skorzystać z praw, które Państwu przysługują jako podmiotowi uprzejmie prosimy i zachęcamy do kontaktu poprzez:

  • adres e-mail: rodo@claudie.pl
  • przesyłkę listowną skierowaną na adres siedziby firmy.

Komunikat informacyjny na serwisy internetowe Claudie Design

Na naszych stronach stosujemy pliki cookie w celu zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Poniżej opisujemy technologie przez nas stosowane oraz
przepisy w zakresie danych osobowych, które są stosowane od 25 maja 2018 r. Obowiązek ten wykonujemy w celu przekazania wyczerpujących informacji i zapewnienia swobody w korzystaniu z naszych serwisów
internetowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniżej wskazanymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu. W przypadku kliknięcia przycisku „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na
postanowienia wskazane poniżej.

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Unii Europejskiej, w tym terytorium Polski stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Jako akt powszechnie obowiązującego prawa Unii
Europejskiej RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie na terytorium wszystkich Państw Unii Europejskiej, w tym na terytorium Polski. RODO wprowadza liczne zmiany w zakresie przetwarzania danych
osobowych, które odnoszą się do korzystania z serwisów internetowych należących do spółki Claudie Design Sp. z o.o. S. k. (dalej zwana Spółką), która jest administratorem Państwa danych osobowych. Do serwisów
internetowych Spółki zaliczyć można:

 • Claudie.pl;
 • Claudie.com;
 • Claudiedesign.com;
 • Nasze-krzesla.pl

W związku z powyższym przedstawiamy wyciąg z najistotniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, które może nastąpić od 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych serwisów internetowych. Uprzejmie prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Definicja danych osobowych wg RODO

Zgodnie z art. 4 RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. localstorage) instalowanych przez nas na naszych stronach internetowych i urządzeniach, których są używane podczas korzystania z naszych serwisów internetowych lub usług.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych wg RODO

Przetwarzanie danych osobowych wymaga jednej z podstaw prawnych określonych w RODO i bez zaistnienia jednej z podstaw prawnych Spółka nie będzie uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych. RODO przewiduje kilka podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych serwisów internetowych mogą przede wszystkim wystąpić poniższe:

 • Dobrowolna zgoda. W przypadku prowadzenia marketingu i promocji własnych usług administratora musimy mieć możliwość przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej zgody. Udzielenie zgody jest dobrowolne, i w żadnym wypadku, nie musisz jej udzielać. W przypadku udzielenia zgody Twoje dane przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę. Udzielenie zgody na ogół przybiera postać oświadczenia złożonego poprzez zaznaczenie, tzw. checkboxa na naszej stronie internetowej, przy którym zamieszczona zostanie jego treść. Poniżej przykładowa treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail przez spółkę Claudie Design Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Obornikach Śląskich w celach marketingowych i promocyjnych zgodnie z art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz pracownicy administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie oraz do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@claudie.pl”
 • Konieczność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa może być zawierana na podstawie regulaminu zamieszczonego na jednej z naszych stron internetowych. Zatem w przypadku zawarcia z Tobą umowy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji łączącej nas umowy. Dane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy.
 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych osobowych. Powyższe znajduje zastosowanie, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, np. zapewnienie bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Claudie Design Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Siemianicka 55.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Claudie Design Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Siemianickiej 55. Przetwarzać twoje dane osobowe mogą również inne podmioty, jeśli wyrazisz na to zgodę. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku. Twoje dane nie są przekazywane zagranicę.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, localstorage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartfon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz nasze strony internetowe. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów internetowych pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu – Claudie Design Sp. z o.o. Sp. k.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas.

W przypadku gdy udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.